English Shqip
 
 
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
TË REJA 
VENDIM Nr.304 , datë 27.01.2014
“Për një ndryshim në Vendimin nr. 292, datë 16.09.2013 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit, prodhimit dhe shitjes me shumicë të karburanteve për kufizime të mundshme të konkurrencës”
• lexo më tepër
V E N D I M Nr. 302, datë 14.01.2014
“Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun  e importit, prodhimit dhe shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve të duhanit."
• lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të aseteve, të përfshira në markën “Ace”, nga shoqëria The Procter & Gamle tek shoqëria Fater Sp.a
• lexo më tepër
Publikime të fundit
Raporte vjetore
• Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
• RAPORTI VJETOR 2012-2013
   
Buletinet e vendimeve
• BULETINI NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
• BULETINI NR.7 I VENDIMEVE TE KK
   
Të tjera
• Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave
• Pyetesor: TREGU DHE KONKURRENCA
   
Njoftime për shtyp
RAPORTIMI NE KOMISIONIN E EKONOMISE DHE FINANCAVE TE KUVENDIT TE SHQIPERISE
Raportimi në Komisionin për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit në lidhje me raportin e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2013 dhe prioritetet 2014.

26.03.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të aseteve, të përfshira në markën “Ace”, nga shoqëria The Procter & Gamle tek shoqëria Fater Sp.a

07.04.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime të tjera
Konference Nderkombetare "Konkurrenca dhe rritja ekonomike"
"Konkurrenca dhe rritja ekonomike"

15.01.2014
lexo më tepër Arkivë