English Shqip
 
 
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
TË REJA 
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Raiffesien Leasing  SHA / Tirana Leasing SHA
• lexo më tepër
Njoftim për shtyp (10 korrik 2015)
Mbi prezantimin e Peer Review për zbatimin e Ligjit dhe Politikës së Konkurrencës në Konferencën e 7-të të UNCTAD në Gjenevë
• lexo më tepër
Formular Aplikimi
Aplikim për Lehtësim nga Gjobat
• lexo më tepër
Publikime të fundit
Raporte vjetore
• RAPORTI VJETOR 2014-2015
• Raporti vjetor 2013-2014
   
Buletinet e vendimeve
• BULETINI NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
• BULETINI NR.7 I VENDIMEVE TE KK
   
Të tjera
• RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
• Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave
   
Njoftime për shtyp
Njoftim për shtyp (10 korrik 2015)
Mbi prezantimin e Peer Review për zbatimin e Ligjit dhe Politikës së Konkurrencës në Konferencën e 7-të të UNCTAD në Gjenevë

10.07.2015
lexo më tepër Arkivë
Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Raiffesien Leasing  SHA / Tirana Leasing SHA

07.08.2015
lexo më tepër Arkivë
Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi për pozicionin, Specialist në Sektorin e  Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave

22.05.2015
lexo më tepër Arkivë