English Shqip
 
 
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
TË REJA 
VENDIM Nr.350, datë 19/02/2015
“Mbi vlerësimin e kërkesën së ndërmarrjes “SICPA” për revokimin e Vendimit të Komisionit të Konkurrencës  nr. 337, datë 11.11.2014 “Për disa rekomandime në lidhje me kontratën e koncesionit për projektimin, financimin, dizenjimin, prodhimin dhe ngritjen e ...
• lexo më tepër
VENDIM nr.349, datë 19/02/2015
“Për masat rregulluese dhe rekomandimet në tregun e transportit ndërkombëtar detar të udhëtarëve dhe automjeteve”
• lexo më tepër
V E N D I M nr.348, datë 16.02.2015
Për miratimin e Raportit Vjetor “Mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2014 dhe synimet kryesore për vitin 2015”
• lexo më tepër
Publikime të fundit
Raporte vjetore
• Raporti vjetor 2013-2014
• Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
   
Buletinet e vendimeve
• BULETINI NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
• BULETINI NR.7 I VENDIMEVE TE KK
   
Të tjera
• RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
• Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave
   
Njoftime për shtyp
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi

24.03.2015
lexo më tepër Arkivë
Njoftime përqëndrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Trans-Atlantic Petroleum Ltd  - Stream Oil & Gas Ltd

14.10.2014
lexo më tepër Arkivë
Njoftime të tjera
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Olam International Limited  - Archer Daniel Midland

23.02.2015
lexo më tepër Arkivë