English Shqip
 
 
Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojne mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullojnë aktivitetin e një institucioni të pavaruar në Republikën e Shqiperisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.
TË REJA 
Mbi trajnimin e gjyqtarëve për standartin e provës në rastet e konkurrencës
NJOFTIM PER SHTYP Mbi trajnimin e gjyqtarëve për standartin e provës në rastet e konkurrencës
• lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Geo Jade Petroleum Corporation – Bankers Petroleum Ltd.
• lexo më tepër
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
Publikime të fundit
Raporte vjetore
• RAPORTI VJETOR 2014-2015
• Raporti vjetor 2013-2014
   
Buletinet e vendimeve
• Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
• Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
   
Të tjera
• Draft- Politika e Konkurrencës
• Raporti Peer Review i UNCTAD
   
Njoftime për shtyp
Mbi trajnimin e gjyqtarëve për standartin e provës në rastet e konkurrencës
NJOFTIM PER SHTYP Mbi trajnimin e gjyqtarëve për standartin e provës në rastet e konkurrencës

26.04.2016
lexo më tepër Arkivë
Njoftime përqëndrimesh
Rasti: Përftim Kontrolli Continental Oil & Gas – Stream Oil & Gas Ltd. – Transatlantic Petrlium Ltd.
Rasti: Përftim Kontrolli Continental Oil & Gas – Stream Oil & Gas Ltd. – Transatlantic Petrlium Ltd.

16.02.2016
lexo më tepër Arkivë
Njoftime të tjera
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Geo Jade Petroleum Corporation – Bankers Petroleum Ltd.

21.04.2016
lexo më tepër Arkivë