Organizimi i Autoritetit

KOMISIONI I KONKURRENCËS

Prof. Dr. Juliana Latifi

Kryetare

 juliana.latifi@caa.gov.al

Z. Eduard Ypi

Zv. Kryetar

 eduard.ypi@caa.gov.al

Z. Koço Broka

Komisioner

 koco.broka@caa.gov.al

As. Prof. Iva Zajmi

Komisionere

 iva.zajmi@caa.gov.al

Dr. Leida Matja

Komisionere

 leida.matja@caa.gov.al

KABINETI I KRYETARIT TË KOMISIONIT

 

Z. Indrit Reka

Drejtor

 indrit.reka@caa.gov.al

 

Znj. Alkida Qirixhiu

Sekretare

 alkida.qirixhiu@caa.gov.al

 

Znj. Elona Lazaj

Këshilltare

 elona.lazaj@caa.gov.al

SEKRETARIATI

 

Znj. Diana Dervishi

Sekretare e Përgjithshme

 diana.dervishi@caa.gov.al

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese

 

 

 

Znj. Luljeta Sulaj

Inspektore

 luljeta.sulaj@caa.gov.al

 

Znj. Ada Hasantaraj

Inspektore

 ada.hasantaraj@caa.gov.al

 

Znj. Miklovana Ymerali

Inspektore

 miklovana.ymerali@caa.gov.al

 

Z. Gazmir Mani

Inspektor

 gazmir.mani@caa.gov.al

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/ Jo Prodhuese

 

Z. Denis Demiri

Drejtor

 denis.demiri@caa.gov.al

 

Znj. Meliha Aleti

Inspektore

 meliha.aleti@caa.gov.al

 

Z. Fadil Kadriu

Inspektor

 fadil.kadriu@caa.gov.al

 

Znj. Albana Dibra

Inspektore

 albana.dibra@caa.gov.al

Drejtoria e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve

 

Znj. Dhurata Skënderi

Drejtoreshë

 dhurata.skenderi@caa.gov.al

 

Znj. Mimoza Kodhelaj

Krye ekonomiste

 mimoza.kodhelaj@caa.gov.al

 

Znj. Gerta Rama

Inspektore

 gerta.rama@caa.gov.al

 

Znj. Nesa Llapashtica

Inspektore

 nesa.llapashtica@caa.gov.al

 

Z. Piro Dhima

Inspektor TIK

 piro.dhima@caa.gov.al

Drejtoria Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore

 

Z. Armand Afezolli

Drejtor

 armand.afezolli@caa.gov.al

 

Znj. Daniela Laze

Inspektore

 daniela.mehmeti@caa.gov.al

 

Z. Arjol Ago

Inspektor

 arjol.ago@caa.gov.al

 

Z. Erjon Pipiko

Inspektor

 erjon.pipiko@caa.gov.al

 

Z. Boiken Leka

Inspektor fTIK

 boiken.leka@caa.gov.al

Drejtoria e Integrimit dhe Komunikimit

 

Znj. Jonida Koçi

Drejtoreshë

 jonida.koci@caa.gov.al

 

Znj. Edlira Gjonaj

Specialiste

 edlira.gjonaj@caa.gov.al

 

Znj. Rashel Pengili

Specialiste

 rashel.pengili@caa.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

 

Znj. Vitori Kristo

Drejtoreshë

 vitori.kristo@caa.gov.al

 

Znj. Esmeralda Arizaj

Specialiste Finance dhe Buxheti

 esmeralda.arizaj@caa.gov.al

 

Znj. Alma Verri

Specialiste Protokolli dhe Arkive

 alma.verri@caa.gov.al

 

Z. Gentian Doga

Shofer

 

 

Znj. Hatixhe Meta

Punonjëse Pastrimi