English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin : Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
lexo më tepër