English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
VENDIM Nr.350, datë 19/02/2015
“Mbi vlerësimin e kërkesën së ndërmarrjes “SICPA” për revokimin e Vendimit të Komisionit të Konkurrencës  nr. 337, datë 11.11.2014 “Për disa rekomandime në lidhje me kontratën e koncesionit për projektimin, financimin, dizenjimin, prodhimin dhe ngritjen e ...
lexo më tepër
VENDIM nr.349, datë 19/02/2015
“Për masat rregulluese dhe rekomandimet në tregun e transportit ndërkombëtar detar të udhëtarëve dhe automjeteve”
lexo më tepër
V E N D I M nr.348, datë 16.02.2015
Për miratimin e Raportit Vjetor “Mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2014 dhe synimet kryesore për vitin 2015”
lexo më tepër