English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
Formular Aplikimi
Aplikim për Lehtësim nga Gjobat
lexo më tepër
Informacion i Përgjithshëm
Marrëveshjet e ndaluara Lehtësimi nga gjobat
lexo më tepër
NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
lexo më tepër