English Shqip
 
 
Vendimet
V E N D I M Nr. 225, datë 28.05.2012

"Për

përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së bashkëpunimit mes shoqërive të tregut sigurimeve mbi shkëmbimin e informacionit për shërbimin e "Policës Kufitare të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta"File: Shkarko
 
 
Të reja
Njoftim për shtyp (5 Mars 2015)
Mbi takimin e 6 të Nënkomitetit BE-Shqipëri për Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencën
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Olam International Limited  - Archer Daniel Midland
lexo më tepër
Udhëzim mbi poziten dominuese
“Mbi zbatueshmërinë e nenit 8 dhe 9 të Ligjit 9121 datë 23.07.2003 ‘Për Mbrojtjen e Konkurrencës’’1
lexo më tepër