Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni Evropian ka hapur një hetim zyrtar antitrust për të vlerësuar nëse përdorimi nga Amazon i të dhënave të ndjeshme nga shitësit me pakicë që shesin në tregun e saj, është në kundërshtim me rregullat e konkurrencës së BE-së.
Raporti mbi politikën e konkurrencës, i publikuar çdo vit, jep informacion të detajuar mbi iniciativat më të rëndësishme politike dhe legjislative dhe mbi vendimet e miratuara nga Komisioni Evropian në zbatim të ligjit të BE-së për konkurrencën gjatë vitit të kaluar. Raporti ...
Në këtë botim do të gjeni të publikuara disa raste përqëndrimesh të Komisionit Evropian, si më poshtë: Rasti Apple/Shazam Apple/Shazam përbën rastin më të fundit ku Komisioni ka kryer një vlerësim ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas Rregullores së BE-së për Përqendrimet, blerjen e Pfizers’s Consumer Health Business nga GlaxoSmithKline, të dy prodhues dhe furnizues barnash të cilat merren pa recetën e mjekut. Vendimi është i kushtëzuar nga shitja globale e biznesit të barnave që ...
The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of Pfizer's Consumer Health Business by GlaxoSmithKline. The decision is conditional upon the global divestment of Pfizer's topical pain management business carried out under the ThermaCare brand.
Komisioni Evropian ka gjobitur Sanrio me 6.2 milionë euro për ndalimin e tregtarëve nga shitja e mallrave të licencuara në vendet e tjera brenda EEA (hapësirës ekonomike evropiane). Ky kufizim ka të bëjë me produktet e e Hello Kitty apo personazhe të tjera që zotërohen nga Sanrio, një ...
Komisioni Evropian ka miratuar sipas Rregullores së BE-së, blerjen e transportuesit ajror të Mbretërisë së Bashkuar, Flybe nga Connect Airways, një konsorcium nga Virgin Atlantic, Stobart Aviation dhe Cyrus. Vendimi është i kushtëzuar nga pajtueshmëria e plotë me angazhimet e ofruara nga Connect ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse plani i Spanjës për dhënien e 20.7 milionë euro mbështetje publike për PSA (grup i madh industrial aktiv në sektorin e automjeteve), për të investuar në fabrikën e tij ekzistuese të makinave ...
Komisioni Evropian fton Shtetet Anëtare dhe palët e tjera të interesuara për të komentuar propozimin e tij mbi përjashtimin nga shqyrtimi paraprak i Komisionit sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, ndihmën e dhënë përmes fondeve kombëtare për projekte të ...
Komisioni Evropian ka gjobitur Canon, prodhuesin e imazhit dhe produkteve optike me bazë në Japoni, me 28 milionë euro për zbatimin e blerjes së Toshiba Medical Systems Corporation (TMSC) përpara njoftimit dhe miratimit nga Komisioni, duke shkelur rregullat e kontrollit të përqendrimeve të BE-së.
nga