Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, 22.2 milionë euro të mbështetjes publike për përmirësimin e pajisjeve të menaxhimit të trafikut në lokomotivat e mallrave në Hollandë. Ky sistem do të ndihmojë duke i bërë ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim zyrtar antitrust për të vlerësuar nëse dy grupe franceze të shitësve me pakicë, Casino Guichard-Perrachon (i njohur si ‘Casino’) dhe Les Mousquetaires (i njohur si ‘Intermarcheʹ’), kanë koordinuar sjelljen e tyre në treg duke shkelur rregullat e ...
Komisioni Evropian ka hapur hetimin për të vlerësuar nëse dy grupe franceze të shitësve me pakicë, Casino Guichard-Perrachon (i njohur si ‘Casin’) dhe Les Mousquetaires (i njohur si ‘Intermarché’), kanë koordinuar sjelljen e tyre në treg, duke shkelur rregullat e konkurrencës ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse dy masa mbështetëse me një shumë totale prej 39 milionë euro të akorduara nga Polonia për kompaninë kimike PCC MCAA Sp. Zo.o për të investuar në një fabrikë të re në Poloni, ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar blerjen e propozuar të Chantiers de l’Atlantique nga Ficantieri, sipas Rregullores për Përqendrimet të BE-së. Komisioni mendon se transaksioni mund të zvogëlojë konkurrencën në tregun global të ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse masa të ndryshme të financimit në vlerë totale prej 21 milionë euro të dhëna nga njësitë shtetërore hungareze për trajtimin e tokës Malev (“Malev GH”), përbëjnë ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse plani i rajonit spanjoll të Valencia-s për të dhënë 9 milionë euro ndihmë publike për kompaninë ajrore rajonale Air Nostrum për rinovimin e flotës së saj, është në përputhje me ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse planet për të mbështetur rinovimin e pesë rrjeteve të ngrohjes qendrore në Poloninë jug-lindore, janë në përputhje me rregullat e ndihmës shtetërore të BE-së.
Pas një hetimi të thelluar, Komisioni Evropian ka miratuar sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, skemën e Tregut të Kapacitetit Britanik të prezantuar në vitin 2014 për të mbrojtur sigurinë e furnizimit me energji elektrike.
Komisioni Evropian ka urdhëruar Broadcom që të ndalojë zbatimin e disa dispozitave të përfshira në marrëveshje me gjashtë prej klientëve të tij kryesorë. Kjo do të parandalojë dëmtime serioze dhe të pariparueshme të konkurrencës që mund të shkaktohen nga ...
nga