Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni Evropian konfirmon se më 20 maj 2019 zyrtarët e saj zhvilluan inspektime të cilat nuk janë të paralajmëruara në ambientet e kompanive aktive në sektorin e tregtisë me pakicë në Francë.
Në dy vendimet e marra, Komisioni Evropian ka gjobitur pesë banka në pjesëmarrjen e kartelit të tregtimit valuator të menjëhershëm  për 11 valutat - Euro, Pound Britanik, Yen Japonez, Franga Zvicerane, Dollarë Amerikan, Dollarë Kanadez, Dollarë i Zelandës së Re dhe Dollarë ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim zyrtar për në “Insurance Ireland” për të vlerësuar nëse kushtet e qasjes në sistemin e grumbullimit të të dhënave të “Insurance Link” mund të kufizojnë konkurrencën, në kundërshtim me rregullat e BE.
Komisioni Evropian ka gjobitur “AB InBev” me 200,409,000 euro për shkelje të rregullave të konkurrencës së BE. “AB InBev”, kompania më e madhe e birrës në botë, ka abuzuar me pozicionin e saj dominues në tregun belg të birrës duke penguar importet më të lira ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar blerjen e propozuar të Bonnier Broadcasting nga Telia Company sipas Rregullores së Përqëndrimeve të Bashkimit Evropian. Komisioni është i shqetësuar pasi përqendrimi mund të përjashtojë konkurrencën nga ...
Komisioni ka aprovuar në bazë të rregullave të Bashkimit Evropian për ndihmën shtetërore kompensimin e dhënë nga Sllovakia tek kompania elektrike Slovenské Elektrárne a.s. për të furnizuar përkohësisht një sasi të detyrueshme të energjisë elektrike nga burime ...
Komisioni Evropian ka pranuar angazhimet e ofruara nga Mastercard dhe Visa, duke i bërë ligjërisht të detyrueshme sipas rregullave të konkurrencës të BE-së. Kompanitë do të reduktojnë ndjeshëm (mesatarisht rreth 40%) tarifat multilaterale të shkëmbimeve për pagesat në Zonën ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të Bashkimit Evropian për ndihmën shtetërore, një skemë e cila  mbështet  prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të energjisë në Lituani. Masa e marrë është e hapur për të gjitha llojet e prodhimeve ...
Komisioni Evropian miraton 5 miliardë euro mbështetje për qeverinë polake lidhur me energjinë e prodhuar nga impiantet e kogjenerimit dhe reduktimin e shpenzimeve shtesë për konsumatorët e mëdhenj të energjisë. Hapet hetimi i thelluar mbi zvogëlimin e mekanizmit të kapacitetit shtesë. ...