Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, 300 milionë euro mbështetje publike për Skemën e Infrastrukturës Broadband ultra të shpejtë të Greqisë. Skema do të sjellë shërbimet broadband (DSL, lidhje kabllore, fibër optike ose ...
Komisioni Evropian ka arritur në përfundimin se planet kroate për të mbështetur ndërtimin dhe funsionimin e një terminali të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në ishullin Krk, janë në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Projekti do të ...
Komisioni Evropian ka arritur në përfundimin se mbështetja për gjashtë ferma bregdetare ere në ujërat territoriale franceze, është në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Këto masa do të ndihmojnë Francën të ulë emetimet e CO2, në ...
Më 25 shtator 2018, Komisioni Evropian ka dërguar një Deklaratë Kundërshtimesh (Statement of Objections) tek kompania hekurudhore sllovake ZSSK. Komisioni informoi ZSSK për pikëpamjen e tij paraprake se kompania pengoi një inspektim të kryer në qershor 2016 sipas Rregullores Antitrust 1/2003, duke ...
Komisioni ka aprovuar, në bazë të rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, një kompensim të shërbimit publik prej 171.74 milionë eurosh të dhënë nga Italia për Poste Italiane për shpërndarjen, me tarifa të reduktuara, të gazetave dhe botimeve të ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullores së Bashkimit Evropian të Përqendrimeve, blerjen e propozuar nga Vodafone të biznesit kabllor Liberty Global në Çeki, Gjermani, Hungari dhe Rumani. Miratimi është i kushtëzuar nga pajtueshmëria e plotë me paketën e angazhimeve të ofruar nga ...
Komisioni Evropian ka gjobitur Qualcomm me 242 milionë euro për abuzimin me pozitën e tij dominuese në tregun e chip-eve për lidhjen me internet 3G të telefonave celularë. Qualcomm ka shitur nën kosto, me qëllim që të detyronte konkurrentin Icera për daljen e tij nga tregu. Kjo është e ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim zyrtar antitrust për të vlerësuar nëse përdorimi nga Amazon i të dhënave të ndjeshme nga shitësit me pakicë që shesin në tregun e saj, është në kundërshtim me rregullat e konkurrencës së BE-së.
Raporti mbi politikën e konkurrencës, i publikuar çdo vit, jep informacion të detajuar mbi iniciativat më të rëndësishme politike dhe legjislative dhe mbi vendimet e miratuara nga Komisioni Evropian në zbatim të ligjit të BE-së për konkurrencën gjatë vitit të kaluar. Raporti ...
Në këtë botim do të gjeni të publikuara disa raste përqëndrimesh të Komisionit Evropian, si më poshtë: Rasti Apple/Shazam Apple/Shazam përbën rastin më të fundit ku Komisioni ka kryer një vlerësim ...
nga