Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Antitrust: Komisioni hap hetimet për sjelljen e mundshme anti-konkurruese të Amazon
Komisioni Evropian ka hapur një hetim zyrtar antitrust për të vlerësuar nëse përdorimi nga Amazon i të dhënave të ndjeshme nga shitësit me pakicë që shesin në tregun e saj, është në kundërshtim me rregullat e konkurrencës së BE-së.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4291