Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni qartëson, sipas kushteve, blerjen nga Vodafone të kompanisë kabllore Liberty Global në Çeki, Gjermani, Hungari dhe Rumani
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullores së Bashkimit Evropian të Përqendrimeve, blerjen e propozuar nga Vodafone të biznesit kabllor Liberty Global në Çeki, Gjermani, Hungari dhe Rumani. Miratimi është i kushtëzuar nga pajtueshmëria e plotë me paketën e angazhimeve të ofruar nga Vodafone.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4349