Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni gjobit me 242 milionë euro prodhuesin amerikan të chip-eve të telefonave celularë Qualcomm për përfshirjen e tij në çmime grabitqare
Komisioni Evropian ka gjobitur Qualcomm me 242 milionë euro për abuzimin me pozitën e tij dominuese në tregun e chip-eve për lidhjen me internet 3G të telefonave celularë. Qualcomm ka shitur nën kosto, me qëllim që të detyronte konkurrentin Icera për daljen e tij nga tregu. Kjo është e paligjshme sipas rregullave antitrust të BE-së.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4350