Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni miraton një kompensim prej 171.7 milionë eurosh për Poste Italiane për shpërndarje gazetash me tarifa të reduktuara
Komisioni ka aprovuar, në bazë të rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, një kompensim të shërbimit publik prej 171.74 milionë eurosh të dhënë nga Italia për Poste Italiane për shpërndarjen, me tarifa të reduktuara, të gazetave dhe botimeve të botuesve të librave dhe organizatave jofitimprurëse në periudhën 2017-2019.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4473