Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Antitrust: Komisioni mbyll procedurat kundër kompanisë hekurudhore sllovake ZSSK lidhur me një inspektim
Më 25 shtator 2018, Komisioni Evropian ka dërguar një Deklaratë Kundërshtimesh (Statement of Objections) tek kompania hekurudhore sllovake ZSSK. Komisioni informoi ZSSK për pikëpamjen e tij paraprake se kompania pengoi një inspektim të kryer në qershor 2016 sipas Rregullores Antitrust 1/2003, duke dhënë informacione të pasakta dhe duke fshirë të dhënat nga një laptop.

Pas një vlerësimi të kujdesshëm të të gjitha provave, duke përfshirë përgjigjen e ZSSK-së ndaj Deklaratës së Kundërshtimeve dhe seancës dëgjimore, Komisioni ka vendosur të mos e ndjekë më tej rastin.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4671