Njoftime për shtyp
Njoftim per shtyp. Miratimi i Rregullores: “Mbi procedurat e angazhimeve”
nga