Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje rezultate konkurrimi.
Njoftim për shpallje rezultate konkurrimi për pozicionin, Drejtor i  Drejtorisë së Integrimit dhe Komunikimit