Njoftime për shtyp
Njoftim “Për konsultim paraprak”
Në zbatim të Rregullores të Komisionit të Konkurrencës “Për zbatimin e procedurës së përqendrimit të ndërmarrjeve”, neni 6 - Konsultimi para njoftimit, ftohen ndërmarrjet/ shoqëritë tregtare të interesuara, cdo ditë të premte, nga ora 12.00-14.00, për të zhvilluar konsultimet paraprake, në ambjentet e Autoritetit të Konkurrencës.

Për realizimin e takimit, ju lutemi kontaktoni me sekretarinë e Autoritetit të Konkurrencës, nr.tel: +355 4 2234504.