Buletinet e vendimeve
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .9 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .8 I VENDIMEVE TE KK
BULETINI NR 7 I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
BULETINI ZYRTAR I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
BULETINI ZYRTAR NR.5, 2009 
Buletini zyrtar. Nr.3
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1