Raporte vjetore
Raporti Vjetor 2019
Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020