Raporte vjetore
Raporti Vjetor 2019 - PĂ«rmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020

Përmbledhje Ekzekutive